Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

ANALYTIC HOUSE VERİ ANALİZ DANIŞMANLIK YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “ANALYTIC HOUSE” olarak anılacaktır.)  tarafından işletilen çevrimiçi öğrenme platformu olan (bundan böyle ”DSE Academy” olarak anılacaktır) www.dseacademy.com adresini ziyaret eden ve kullanan tüm Üyeler (“Üyeler”) işbu sözleşmede yer alan şartlara tabidir.

Üyenin İnternet Sitesi aracılığıyla DSE Academy Platformunu kullanması ve/veya kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurması halinde işbu sözleşmede yazılı şartlar kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır.

Üye, işbu sözleşmeyi onaylamak suretiyle, İnternet Sitesi’nde yer alan ve Üyenin bilgisine sunulmuş olan [•]’na (hep birlikte “DSE Academy Politikaları” olarak anılacaklardır) uymayı kabul ve taahhüt eder. Buna ek olarak DSE Academy’nin yasal zorunluluklar yahut şirket politikalarının değişmesi sebebiyle Sözleşmeyi ve DSE Academy Politikalarını değiştirme hakkı saklıdır. Üye bu duruma açıkça onay vermektedir. Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken Sözleşme’nin ve DSE Academy Politikalarının en güncel halini kontrol etmek zorunluluğu olduğunu kabul eder. DSE Academy Politikalarıyla, işbu Sözleşme’nin çelişmesi halinde Sözleşme hükümlerinin üstünlüğü olacaktır.

DSE Academy’nin İnternet Sitesi’nde mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme ve yeniden düzenleme hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayım tarihinde yürürlüğe girer.

1. GENEL HÜKÜMLER

 1. İnternet Sitesi hesap oluşturmadan serbestçe dolaşmaya elverişli değildir veya Eğitimci ya da Üye olarak hesap oluşturmak (“Üye Hesabı”) gerekmektedir. Üye Hesabı oluşturmakla işbu Üyelik Sözleşmesi’ni açıkça kabul etmiş olursunuz.
 2. 18 yaşını geçmiş olmak
 3. DSE Academy tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması gerekmektedir.
 4. DSE Academy’nin amacı dünya çapında eğitim almak isteyen herkesi nitelikli eğitimci ile buluşturmak olduğundan DSE Academy’nin üyelik başvurusu yapan herkesi üye olarak kabul etmek yükümlülüğü altında değildir. DSE Academy üyelik başvurularını tamamen kendi inisiyatifi ile kabul veya reddetme hakkına sahiptir. Üye reddedilen başvuru üzerinden üç (3) ay geçtikten sonra yeniden başvuru yapabilir.
 • Üye, işbu sözleşmeye onay vermekle sitede kayıtlı iletişim adreslerine elektronik posta ya da kısa mesaj aracılığı ile bildirim gönderilebileceğini kabul eder ve gönderilmesine rıza verir. Üye, dilediği takdirde e-posta çıkma hakkını kullanabilir.
 • İnternet Sitesi üzerinden verilen eğitimler DSE Academy tarafından belirlenen ilgili koşullara tabidir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, bunlarla ilişkisi olduğu tespit edilen kişi veya kişiler hakkında kanuni hakları saklı tutulmakla birlikte, Üyenin İnternet Sitesi kullanımı engellenebilir.

• Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı verilerin İnternet Sitesine kaydedilmesi,

• İnternet Sitesi içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,

• İnternet Sitesi güvenliğini tehdit edecek ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

f. DSE Academy’ye çeşitli vasıtalar kullanarak; izinsiz giriş yapma, veri değiştirme veya başka işlemlerle sitenin işleyişine müdahale etme veya engelleme, sitenin işleyişini kasıtlı olarak yavaşlatma, virüs vs. zararlı içerik yüklemek suretiyle DSE Academy’ye zarar verme girişiminde bulunulduğunun tespiti halinde DSE Academy yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. DSE Academy, İnternet Sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Üye, tüm bunların bir internet platformu üzerinden yapılan işlemlerin olağan riskleri olduğunu kabul eder ve bunu Sözleşme’nin feshi için bir sebep olarak öne süremez.

g. İnternet Sitesi’nde yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde DSE Academy tarafından garanti edilmemektedir. DSE Academy, Üyenin, DSE Academy İnternet Sitesinde yer alan herhangi bir bilgi, yorum, öneri, espri, ironi, tecrübe paylaşımı ve benzeri içeriğin referans alınması nedeniyle oluşabilecek (dolaylı veya doğrudan) maddi ve/veya manevi zararından sorumlu değildir. Ancak Üye, bu gibi içeriklerin kaldırılmasını talep etmek için her zaman telefon yolu ile başvuruda bulunabilir.

h. DSE Academy’de yer alan bağlantıların/yönlendirmelerin (link) içeriğinin güvenliğine ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. DSE Academy, bağlantı ve yönlendirmelerin içeriğini kontrol etmediği gibi, içeriğin doğruluğu, yönlendirilen adreste virüs, phishing ve benzeri zararlı bir unsur olmadığı veya yönlendirilen sitenin hukuka uygun olduğu gibi veya benzeri hiçbir bir garanti vermemektedir.

i. Üyelik Sözleşmesi’nin içeriği DSE Academy tarafından her zaman değiştirilebilir. DSE Academy söz konusu değişikliğe ilişkin Eğitmenlere ve Üyelere bildirimde bulunacaktır.

j. DSE Academy gerekli gördüğü takdirde belli kişilerin, kurumların, IP numaralarının DSE Academy’ye erişimini geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını saklı tutar.

k. Sitenin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için özen sarf edilmekle birlikte, gelişen teknoloji, teknik sorun ve diğer nedenlerle bilgisayarınıza virüs gibi zararlı yazılımların bulaşması ihtimali bulunmaktadır. Bu gibi risklere karşı anti virüs programları ve benzeri uygulamalar kullanmanız tavsiye olunur. DSE Academy tarafından bu kapsamda meydana gelebilecek hiçbir yazılımsal ve donanımsal zarara ilişkin sorumluluk kabul edilmemektedir.

l. DSE Academy, İnternet Sitesi’nde yer alan içeriklere ilişkin tüm fikri ve sinai mülkiyet haklarını haklarının sahibi veya lisans sahibidir. İçerikler DSE Academy’nin yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma arz edilemez ve herhangi bir biçimde kullanılamaz. Böyle bir durumun yaşanması halinde DSE Academy her türlü yasal yola başvurabilir.

m. Tüm Üyeler ve Eğitmenler İnternet Sitesinden yararlanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve DSE Academy’nin yayımlayacağı bildirimlere uymakla yükümlüdür.

n. Üyeler ve Eğitmenler, DSE Academy’nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı DSE Academy doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kendisinin, Eğitmenlerin ve/veya diğer Üyelerin uğradığı zararlardan üye sorumludur. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen Üye ve/veya Eğitmenin Üye Hesabı DSE Academy tarafından iptal edilir.

2. EĞİTİM ALANLARA UYGULANACAK HÜKÜMLER

a. Eğitim programı hem öğrenci hem eğitmen tarafından en geç yirmi dört (24) saat önceden DSE Academy’ye bildirilerek bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Eğer bir eğitim, eğitim başlangıç saatinden yirmi dört (24) saatten az kala satın alındı ise, hem öğrenci hem eğitmen tarafından en geç iki (2) saat önceden DSE Academy üzerinde iptal edilebilir.

b. Eğitimlerin yirmi dört (24) saatten daha az kala değiştirilmesi veya iptal edilmesi, yirmi dört (24) saatten az kala satın alınan eğitimlerin ise iki (2) saatten az kala değiştirilmesi veya iptal edilmesi halinde DSE Academy tarafından öğrenciye geri ödeme yapılmayacak olup, bu durumda öğrenci DSE Academy üzerinden iptal veya değişiklik gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle itiraz edebilir. İtirazın DSE Academy tarafından kabul edilmesi durumunda eğitmen tarafından belirtilen vakit aralıkları içerisinde ders tekrarı gerçekleşecektir.

c. Birden fazla seans olan eğitimlerin iptali veya değişikliği halinde DSE Academy tarafından öğrenciye geri ödeme yapılmayacak olup, öğrenci DSE Academy üzerinden iptal veya değişiklik gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle itiraz edebilir. İtirazın eğitmen tarafından kabul edilmesi durumunda DSE Academy’nin eğitmen tarafından belirtilen vakit aralıkları içerisinde ders tekrarı gerçekleştirme hakkı saklıdır.

d. Öğrencinin satın almış olduğu eğitime on beş (15) dakikaya kadar geç kalma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda öğrencinin geç kaldığı süre eğitimin sonuna eklenmeyecek ve eğitimin süresi uzamayacaktır.

e. Öğrencinin satın almış olduğu eğitime on beş (15) dakikadan fazla geç kalması halinde ilgili eğitim oturumu kendiliğinden sona erer ve eğitim gerçekleştirilmiş sayılır. Bu nedenle öğrenci telafi eğitimine ve ücret iadesine hak kazanamayacaktır.

f. Eğitmenin kendisine atanan eğitime on beş (15) dakikaya kadar geç kalması halinde eğitmenin geç kaldığı süre eğitimin sonuna eklenmek suretiyle eğitim oturumu uzayacaktır.

g. Eğitmenin kendisine atanan eğitime on beş (15) dakikadan fazla geç kalması halinde ilgili eğitim oturumu kendiliğinden sona erer ve eğitim gerçekleşmemiş sayılır. Eğitmen bu durumda öğrenciye telafi eğitimi sağlamayı taahhüt eder. Telafi eğitimi için eğitmen tarafından tekrar uygun vakit aralıkları belirtilecek olup, öğrenci telafi eğitimini kabul edip etmemekte serbesttir. Telafi eğitiminin öğrenci tarafından kabul edilmemesi halinde DSE Academy katılım sağlanmayan eğitimin satış bedeli üzerinden masraflar ve ceza bedeli kesilmek suretiyle kalan tutar karşılığını, öğrenciye ait banka hesabına iade etme hakkına sahiptir.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping